تاريخ : سه شنبه 1393/01/12 | 11:1 بعد از ظهر | نویسنده : |

 

آزمون های تیز هوشان استان ها

  اردبیل        هرمز گان                     گیلان 

    کرمانشاه             قم           چهارمحال وبختیاری

    ایلام            آزمون شماره1        آزمون شماره 2

 

   آزمون شماره 3     فارس               مرکزی  

 

           البرز            تهران          پویا 3 

                        

                                               442 تست مفید

 تاريخ : سه شنبه 1393/01/12 | 7:57 بعد از ظهر | نویسنده : |

 

سوالات تستی تفکر ششم

تفکر

منبع : سایت بیگدلیتاريخ : یکشنبه 1393/01/24 | 6:54 بعد از ظهر | نویسنده : |

 

آزمون های مرحله ای همراه با پاسخ نامه

منبع :سایت آقای بیگدلی

آزمون1               ازمون 2                   آزمون3               آزمون 4           آزمون 5      آزمون 6

 

آزمون 7              آزمون 8                   ازمون9               آزمون10          آزمون11       آزمون 13

 

ازمون 14           ازمون 15                 ازمون 16             ازمون 17

 

پاسخ نامه ها

پاسخ آزمون 2          پاسخ آزمون 3       پاسخ آزمون 4       پاسخ آزمون 5       پاسخ آزمون 6

 

پاسخ ازمون8        پاسخ ازمون 10      پاسخ آزمون 13     پاسخ ازمون 14     پاسخ ازمون16

 

پاسخ آزمون 17

 تاريخ : جمعه 1393/01/15 | 2:41 بعد از ظهر | نویسنده : |
تاريخ : چهارشنبه 1393/01/13 | 11:41 قبل از ظهر | نویسنده : |
تاريخ : سه شنبه 1393/01/12 | 8:19 بعد از ظهر | نویسنده : |

 

سوالات تستی تفکر ششم

تفکر ششم

منبع : سایت گاجتاريخ : شنبه 1392/12/17 | 11:20 بعد از ظهر | نویسنده : |

تکالیف هفتگی

هفته اول      دوم             سوم

چهارم                    پنجم          ششم

هفتم                  هشتم             نهم

دهم                   یاردهم              دوازدهم

سیزده           چهارده                پانزده

شانزده              هفده               هجده

نوزده                 بیست            بیست و یک

بیست ودو                 بیست وسه

بیست وچهار

منبع : www.Pnubook.comتاريخ : دوشنبه 1392/10/09 | 0:38 قبل از ظهر | نویسنده : |

سوالات فصل به فصل درس ریاضی ششم

فصل اول                فصل 2                       فصل3

فصل4                         فصل5                        فصل6

فصل7                      فصل 2-7                 فصل8

منبع سایت : www.Pnubook.comتاريخ : دوشنبه 1392/10/09 | 0:16 قبل از ظهر | نویسنده : |
فرمول های ریاضی ششمادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/10/22 | 10:5 بعد از ظهر | نویسنده : |

امتحان درس هديه هاپایه ی ششم    نوبت اول سال تحصیلی 92 – 1391ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/10/22 | 9:30 بعد از ظهر | نویسنده : |
سوالات اجتماعی ششمادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1391/10/14 | 11:45 بعد از ظهر | نویسنده : |
تاريخ : دوشنبه 1391/10/11 | 11:10 قبل از ظهر | نویسنده : |
تاريخ : جمعه 1391/10/08 | 4:23 بعد از ظهر | نویسنده : |

سوالات درس هدیه های آسمانی کلاس ششم ابتداییادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:59 بعد از ظهر | نویسنده : |

سوالات درس علوم کلاس ششم ابتدایی در آبان 1391ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:57 بعد از ظهر | نویسنده : |

سوالات علوم  ششم ابتدایی از درس زمین پویا   ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:55 بعد از ظهر | نویسنده : |

نمونه سوالات درس کار و فناوری                                 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:43 بعد از ظهر | نویسنده : |
  نمونه سوالات درس کار و فناوریادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:42 بعد از ظهر | نویسنده : |

سوالات آزمون درس کار و فناوریادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 11:39 بعد از ظهر | نویسنده : |

سوالات درس اجتماعی ششم ابتدایی (سه درس 8-9-10 ) دبستان پسرانه شاهد   نام ونام خانوادگیادامه مطلب
تاريخ : جمعه 1391/09/24 | 8:28 بعد از ظهر | نویسنده : |